Burschen

Bergmeister David v/o Streichelzoo
Student

Rudigier Christoph v/o Flüchtling
Berufstätig

Madlener Michael v/o Schneekanone
Student

Wurzer Elias v/o Beinhart
Student

Fenkart Alexander v/o Mammut
BG Bludenz
 

Füchse